Eòlica

eolica-01És l’energia obtinguda a partir del vent. Actualment és utilitzada principalment per a produir electricitat mitjançant aerogeneradors connectats a les grans xarxes de distribució d’energia elèctrica. La mini eòlica  utilitza aerogeneradors de potència inferior als 100 kW.

Aquest tipus d’energia permet el subministrament d’electricitat en llocs aïllats i allunyats de la xarxa elèctrica.

Redueix les pèrdues del transport i la distribució i produeix electricitat en els punts de consum.

És un tipus d’energia que es pot combinar amb la fotovoltaica ens instal·lacions híbrides.