Fotovoltaica

fotovoltaica-01S’obté directament de la llum del sol. Transforma l’energia solar en elèctrica gràcies als panells fotovoltaics. La seva instal·lació , requereix molt poc manteniment i no genera residus ni gasos contaminants.RENOVABLES PALAU som instal·ladors certificats de REC SOLAR, una companyia d’àmbit mundial que ofereix 10 + 2 anys de garantia.

En cas de produir-se un problema en algun mòdul de REC SOLAR, serà substituït sense cost pel client (*)

Totes les nostres instal·lacions realitzades amb REC SOLAR garanteixen un 93% de potència mínima de sortida durant els primers 12 anys i el 85% durant els 25 anys.

(*) Sempre i quan la instal·lació hagi estat realitzada per RENOVABLES PALAU en tots els seus mòduls fotovoltaics.

GESTIÓ INTEL·LIGENT DE L’ENERGIA
Els equips de Amepere-Energy son molt mes que unes simples bateries. El nostre software avançat permet tenir un control precis de la electricitat que genera la teva planta fotovoltaica, la que emmagatzema la bateria i la que gastaras a casa la resta del dia.
L’equip es conecta a Internet per coneixer la previsio meteorologica, la demanda de la xarxa i el preu de la electricitat. Amb tota aquesta informació, el sistema calcula la millor opció per conseguir la maxima eficiencia.

COMPRA INTEL·LIGENT D’ENERGIA
Aquest nou sistema es imprescindible quan la producció fotovoltaica es escassa. Gracies a la previsió meteorològica, l’equip calcula quan serà necessari la connexió a la xarxa i comprarà energia quan sigui mes barata.
La combinació entre producció fotovoltaica i compra intel·ligent d’energia permet a l’usuari augmentar la rendibilitat dels equips, optimitzar els recursos i obtenir un major estalvi.

AQUI podeu consultar un document mes detallat sobre la gestió de l’energia de Ampere Energy.