Aerotèrmia

Aerotermia-01A través de la instal·lació de bombes de calor aerotèrmiques s’aprofita l’energia de l’aire que ens envolta per produir aigua calenta i climatització. És un sistema, segur, molt eficient i amb un cost de manteniment molt baix. Té un rendiment 3 vegades superior al d’una caldera de gasoil convencional.

A RENOVABLES PALAU ja hem realitzat nombroses instal·lacions d’aerotèrmica per a l’obtenció d’aigua calenta sanitària, calefacció, refrigeració i escalfament de piscines. Som instal·ladors de bombes de calor pels avantatges que ens ofereixen els seus equips: màxima fiabilitat i durabilitat, baix nivell sonor, dimensions mínimes, funcionament tot l’any, producció d’aigua fins a 55ºC, alta eficiència energètica, software avançat i instal·lació en espais interiors o exteriors.