Biomassa

biomassa-01Aquesta font d’energia presenta molts avantatges mediambientals i econòmics. És ideal per a l’obtenció d’aigua calenta de cases unifamiliars, establiments rurals o edificis d’oficines. El cost del combustible és la meitat que del gasoil i per tant aconsegueix un elevat índex d’estalvi energètic. A RENOVABLES PALAU instal·lem calderes de biomassa GREENHEISS, totalment automàtiques, més econòmiques perquè utilitzen com a combustible només els pellets i obtenen un gran estalvi energètic.