Micro-cogeneració

micro-cogeneracio-01La micro- cogeneració i cogeneració és un sistema d’alta eficiència energètica basat en la producció simultània d’electricitat i calor a partir de l’energia primària d’un sol combustible com el gas natural o el gasoil. Bàsicament, aprofita la calor residual derivada de la generació d’electricitat per a la producció d’aigua calenta i/o calefacció de l’edifici. Es pot integrar en qualsevol edificació: hotels, edificis públics, escoles, hospitals, residències, centres assistencials, pavellons, piscines, centres d’oci, etc

És un sistema energètic molt adequat per a centres o empreses que tenen un consum elevat de gas, gasoil, electricitat per a la producció d’aigua calenta. Amb la instal·lació d’un sistema de micro o cogeneració es produeix electricitat. Aquesta energia s’aprofita per a consum propi i s’aconsegueix una reducció important en la factura elèctrica. Amb aquesta producció elèctrica, es genera calor i vapor que s’aprofita per escalfar aigua a temperatures superiors a 60ºC, 80ºC i 130ºC depenent de l’equip.