Solar tèrmica

solar-termica-01Consisteix en l’aprofitament de l’energia solar a través de l’ús de panells solars tèrmics per produir aigua calenta.Aquest sistema energètic és òptim per a l’obtenció d’aigua calenta sanitària, ajuda a la calefacció, escalfament de piscines i processos industrials.

A RENOVABLES PALAU hem desenvolupat més de 2600 m2 de captació i 178.000 litres d’acumulació en 27 edificis plurifamiliars i 1.320 habitatges i també instal·lacions a habitatges aïllats, industrials, poliesportius, col·legis, hotels, etc . L’estalvi energètic amb aquest sistema arriba al 80% respecte a l’energia convencional.