Preguntes freqüents

Preguntes freqüents sobre instal·lacions d’energia solar tèrmica

 • Què és l’energia solar tèrmica?

  L’energia solar tèrmica consisteix en l’aprofitament de la calor solar mitjançant l’ús de col·lectors o panells solars tèrmics.
 • Per a què serveix l’energia solar tèrmica?

  Les aplicacions més esteses d’aquesta tecnologia són l’obtenció d’aigua calenta sanitària (ACS), la calefacció per terra radiant i el preescalfament d’aigua per a processos industrials.
  Altres aplicacions esteses són l’escalfament d’aigua per a piscines cobertes a la intempèrie i l’obtenció de fred per a climatització.
 • Com funcionen els sistemes solars per produir aigua calenta sanitària (ACS)?

  Bàsicament, un sistema solar per a producció d’aigua calenta sanitària es compon d’un col·lector o panell solar i un dipòsit d’emmagatzematge d’aigua.
  El funcionament és ben senzill: l’aigua del dipòsit es fa circular pel panell on és escalfada per la radiació solar que incideix sobre el mateix.
 • Per quin motiu podria interessar instal·lar un sistema d’energia solar tèrmica a casa?

  Amb un sistema d’energia solar tèrmica a casa vostè estalviarà diners.
 • Quins altres beneficis té instal·lar energia solar tèrmica per a ACS?

  A més de l’estalvi de combustible i per tant econòmic, l’ús de l’energia solar tèrmica té els següents avantatges:
  – No ha de dependre de les constants pujades del preu del gas i l’electricitat.
  – Permet reduir l’emissió de gasos productors d’efecte hivernacle, causants de l’escalfament global.
  – En reduir les emissions de contaminants, contribueix a una major neteja de l’aire i a prevenir malalties respiratòries.
  – Redueix la dependència energètica de l’estat respecte a tercers països.
  – Genera ocupació i contribueix a dinamitzar l’economia.
  – Aporta valor afegit a l’habitatge, podent servir d’argument de venda i millorant la nostra imatge pública.
  – El cost diferencial de la instal·lació s’amortitza a mig termini.
 • Quant costa un sistema d’energia solar tèrmica?

  Lògicament dependrà de les característiques del sistema i de la regió en la qual ens trobem.
  Orientativament una empresa especialitzada pot cobrar entre 1.000 i 1.500 € per m2 de panell instal·lat per a un sistema amb més d’una aplicació (ACS, calefacció, piscina) i entre 900 i 1.200 € / m2 per a ACS.
  A partir d’uns 2.000 € podem instal·lar un equip compacte que pot proveir d’aigua calenta a una família de quatre membres.
 • En quant de temps es recupera la inversió?

  El període de recuperació de la inversió dependrà principalment de la zona geogràfica, de la mida de la instal·lació i de la font d’energia a la qual estem substituint.
  A falta d’un estudi més concret, podem considerar un temps mitjà de 5 anys per a la recuperació de la inversió.
  No obstant això, la tendència del preu de l’electricitat i del gas és a l’alça i per tant, els temps de recuperació de la inversió seran cada vegada menors.
 • Hi ha ajudes o subvencions per a la instal·lació d’aquests sistemes?

  Com que es tracta d’una tecnologia madura, cada vegada hi ha menys programes d’ajudes.
  Tanmateix, és possible que encara pugui optar a alguna línia d’ajuda a la inversió o al finançament.
  El millor és preguntar a un instal·lador o consultar a la seva comunitat autònoma o en l’IDAE sobre possibles línies d’ajuts.
  D’altra banda, i a causa de la maduresa d’aquesta tecnologia, cada vegada hi ha menys subvencions pel que no val la pena ajornar la decisió a l’espera de possibles ajudes.
  Mitjançant l’ús de l’energia solar per a l’obtenció d’aigua calenta sanitària podem estalviar aproximadament un 70% de l’energia convencional que actualment consumim.
  Dit d’una altra manera, podrà estalviar 7 de cada 10 ampolles que consumeixi actualment.
 • Vivint al nord d’Espanya, val la pena plantejar-se la instal·lació?

  Per descomptat.
  De fet, països més septentrionals com Alemània, Àustria o França tenen instal·lada més superfície de col·lectors solars tèrmics que Espanya.
  En qualsevol cas cal tenir en compte que un sistema per cobrir les necessitats d’ACS d’una família a Astúries requerirà una inversió més gran que un sistema per cobrir les mateixes necessitats a Badajoz, per posar un exemple.
 • Puc escalfar la meva piscina tot l’any només amb plaques solars?

  No tot l’any.
  En piscines descobertes i en el millor dels casos, aconseguirem perllongar la temporada de bany des de maig fins a octubre.
 • Qui ha d’executar la instal·lació d’energia solar tèrmica?

  Es tracta d’un sistema solar térmic que esta construït “in situ” o recolzat per una caldera que tingui servei de calefacció (solar o no), la instal·lació ha de ser executada per un instal·lador de calefacció o instal·lacions tèrmiques (o empresa instal·ladora), autoritzat per la Comunitat Autònoma.

Preguntes freqüents sobre l’aerotèrmia

 • Què és l’aerotèrmia?

  És l’energia en forma de calor que es troba en l’ambient. Les bombes de calor són capaces d’extreure la calor de l’aire exterior i utilitzar-la per escalfar aigua que al seu torn genera calefacció i aigua calenta pe a l’habitatge.
 • Quina potència he de contractar?

  Normalment uns 3-4 kW més de la potència habitual que contractem per a l’habitatge, tot i que dependrà de la bomba de calor que es decideixi instal-lar. Aquest sobrecost és d’uns 10 euros mensuals addicionals en la factura del mes.
 • Són eficients a baixes temperatures?

  La majoria de la gent no sap que hi ha energia en l’aire fins al zero absolut. Les bombes de calor extreuen aquesta energia (calor o fred) de l’aire (aerotermia) i l’utilitzen per proporcionar calor a l’hivern i fred a l’estiu.
  Les bombes de calor per aerotermia actuals estan preparades per tenir un gran rendiment, fins i tot a temperatures per sota de zero graus centígrads.
 • Per què és adequada l’aerotèrmia per a la calefacció?

  Aquestes són les dues raons més òbvies:
  La primera per l’avantatge econòmic que comporta. Amb aquest sistema la calefacció i l’aigua calenta de casa són molt més barates. Vostè pot reduir els seus costos de calefacció fins a un 70%, tot i que la xifra exacta depèn de diversos factors, com ara el lloc on viu, els m2 de la casa, el tipus de construcció i si utilitza o no la funció de refrigeració. La seva inversió inicial és relativament baixa, ja que una bomba d’aerotèrmia, a diferència d’una bomba de calor geotèrmica, no requereix cap perforació. Gràcies a aquest sistema, començarà a gaudir dels estalvis des del primer mes.
  La segona raó per triar una bomba de calor d’aerotèrmia és que es tracta d’un tipus d’energia molt respectuosa amb el medi ambient. L’aerotèrmia aprofita l’energia de l’aire exterior per escalfar la casa. Això fa que tinguem unes emissions de CO2 més baixes que qualsevol altre sistema de calefacció tradicional basat en combustibles fòssils.
 • Com funciona?

  La aerotèrmia no necessita llar de foc ni dipòsit de combustible.
  Un sistema d’aerotèrmia es compon d’una unitat externa que extreu la calor de l’aire combinada amb un circuit intern (terre radiant, radiadors, aigua calenta)
  La aerotèrmia aprofita les calories gratuïtes contingudes en l’aire exterior, a través d’una bomba de calor aerotèrmica. Els seus components principals són el compressor, una vàlvula d’expansió i dos intercanviadors de calor: un evaporador i un compressor.
  Es tracta de fer passar una gran cabal d’aire a través del primer intercanviador (l’evaporador), el qual està connectat a un circuit que conté refrigerant. El refrigerant és un líquid que pot evaporar a temperatures molt baixes i absorbeix la calor en el procés. En aquest cas, la calor necessària per evaporar l’absorbeix de l’aire exterior.
  Mitjançant un compressor, es comprimeix el gas i s’augmenta la seva temperatura per poder transmetre l’energia acumulada a l’aigua del circuit de l’habitatge, mitjançant el segon intercanviador (condensador). En aquest segon procés, el refrigerant torna a l’estat líquid, cedint la calor absorbida de l’exterior, a punt per tornar a l’evaporador i captar més calor.

Preguntes freqüents sobre l’energia fotovoltaica

 • Què és l’autoconsum d’energia elèctrica fotovoltaica?

  Es considera com a tal l’energia consumida produïda per instal·lacions connectades amb la xarxa de distribució a través de la xarxa interior d’un consumidor (“aigües avall del comptador”).
  Perquè es produeixi el consum propi és necessari la connexió a la xarxa interior.
 • Quins tipus d’autoconsum fotovoltaic hi ha?

  Hi ha dos tipus:
  • Total: l’energia produïda es consumeix íntegrament a la xarxa interior en la qual es produeix
  • Parcial: part de l’energia produïda no es consumeix a la xarxa interior i es bolca a la xarxa de distribució
 • Quins tres tipus d’instal·lacions fotovoltaiques existeixen?

  El REBT aprovat pel Reial decret 842/2002 defineix tres tipus d’instal·lacions:
  “Les Instal·lacions generadores es classifiquen, atenent al seu funcionament respecte a la Xarxa de Distribució Pública, a:
  – Instal·lacions generadores aïllades: aquelles en les quals no pot existir connexió elèctrica amb la Xarxa de Distribució Pública.
  – Instal·lacions generadores assistides: Aquelles en què hi ha una connexió amb la Xarxa de Distribució Pública, però sense que els generadors puguin estar treballant en paral·lel amb ella. La font preferent de subministrament podrà ser tant els grups generadors com la Xarxa de Distribució Pública, quedant l’altra font com a suport. Per impedir la connexió simultània de les dues, s’han d’instal·lar els corresponents sistemes de commutació. Serà possible no obstant això, la realització de maniobres de transferència de càrrega sense tall, sempre que es compleixin els requisits tècnics descrits en l’apartat 4.2
  – Instal·lacions generadores interconnectades: Aquelles que estan, normalment, treballant en paral·lel amb la Xarxa de Distribució Pública. ”
 • L’energia solar fotovoltaica, és útil per a el meu habitatge?

  Sí, ja que genera electricitat de manera gratuïta, la qual podem injectar directament al nostre negoci o llar i, per tant, contribuir a un important estalvi econòmic.
 • Un cop instal-lada, quant em costaria l’electricitat?

  El cost del nostre consum tindrà dos valors: els kWh generats a partir d’energia solar, el cost serà d’aproximadament uns 0,06 € / kWh, mentre que els kWh consumits de la xarxa elèctrica seran d’uns 0,14 € / kWh (segons condicions negociades amb la comercialitzadora d’energia). Amb l’energia solar tindrem una previsió dels costos elèctrics en generar energia a cost definit i constant.
 • En quant de temps s’amortitza la instal·lació?

  Depèn de diversos factors, com ara els hàbits de consum i l’increment del cost de l’energia, però s’estima que el termini mitjà és entre 6 i 8 anys.

Preguntes freqüents sobre calderes

 • Quina caldera és més aconsellable per a la meva instal·lació?

  Depenent de la ubicació de la seva caldera, hauria de determinar el tipus de caldera a instal·lar, excloent calderes atmosfèriques (per normativa). La millor opció és consultar amb un professional.
 • Quin tipus de caldera és millor?

  Per rendiment, primer condensació i en segon lloc, baix NOx.
 • Quin tipus de combustible és millor? Quin és més segur?

  Els combustibles més habituals en les instal·lacions de calefacció són el Gasoil, el Gas Natural i el Gas propà. No es pot dir que cap d’ells sigui millor que els altres. L’elecció d’un d’ells depèn en gran mesura de la disponibilitat. No en totes les poblacions hi ha la possibilitat d’utilitzar gasos canalitzats.
 • Quin tipus de caldera és millor i més segura: atmosfèrica o estanca, convencional o de condensació?

  Tota les calderes són segures si es mantenen adequadament.
 • Puc canviar la meva antiga caldera atmosfèrica per una d’igual?

  No, des de l’1 de gener del 2010. L’actual normativa que regula la instal·lació de calderes en els nostres habitatges determina que no es poden instal·lar calderes atmosfèriques de menys de 70 kW de potència (les calderes domèstiques solen tenir uns 24 kW, sempre menys de 70 kW). Per tant, en el cas de substitució d’una caldera atmosfèrica antiga, s’ha d’instal·lar una caldera nova estanca. A més, en el cas que la xemeneia hagi de sortir per la façana de l’edifici, la caldera a més de ser estanca, ha de ser una caldera de baix NOx (Clase5). Aquest tipus de calderes de baix NOx són menys contaminants.
 • Tinc un pis de 100 metres quadrats, quina potència ha de tenir la meva caldera?

  La caldera no ha de tenir molta més potència que la que tingui instal·lada en els seus radiadors. De res serveix que una caldera de gran potència generi molta energia si no té els radiadors suficients en l’habitatge per dissipar.
  El càlcul exacte de la potència que ha de tenir instal·lada en els radiadors del seu habitatge i la caldera que ha d’instal lar ha de fer-la un instal·lador professional.
 • Com puc estalviar amb la meva instal·lació de calefacció?

  L’estalvi en les instal·lacions de calefacció depèn en gran mesura del correcte ús que en faci. Unes quantes recomanacions:
  – Cada grau de temperatura ambient que incrementem, augmenta la factura energètica aproximadament un 7%. A més amb una caldera de condensació amb alta modulació i bomba de cabal variable pot obtenir fins a un 30% d’estalvi respecte a la seva caldera antiga, així com major cabal i temperatura regulada.
  – Utilitzi un sistema de regulació per controlar la temperatura ambient del seu habitatge. Això li donarà un major confort i reduirà el seu consum.
  – Quan ventili l’habitatge, intenti fer-ho en hores en què la temperatura del carrer no sigui molt baixa, i tingui les finestres obertes el menor temps possible.
  – Revisi els aïllaments, sobretot portes i finestres. La pèrdua de calor per aquest motiu pot ser molt important. L’energia més barata és la que no es necessita.
 • És útil muntar un termòstat ambient? Quin tipus de regulació em recomana per a la meva instal·lació?

  Els termòstats ambient permeten regular la temperatura ambient de l’habitatge, de manera que donen un major confort als usuaris. A més, si és un crono-termòstat permetrà mantenir l’habitatge a diferents temperatures al llarg del dia. Totes les calderes admeten la connexió d’un termòstat ambient o un crono-termòstat.
  Hi ha un altre sistema de regulació en les instal·lacions de calefacció, els reguladors climàtics. Aquest tipus de reguladors mantenen la temperatura ambient de l’habitatge, igual que els termòstats ambient, però ho fan modificant la temperatura dels radiadors d’acord amb la temperatura del carrer. La caldera s’adapta a les condicions exteriors i no s’escalfa a més temperatura de l’estrictament necessària. Això ens ofereix el mateix confort però amb una reducció important en la factura del combustible.
 • Per què cal fer el manteniment?

  Per la seva seguretat, estalvi energètic i menor risc de quedar-se sense servei temporalment.