Projectes

instal·lació solar termica 2015

instal·lació solar termica 2015

instal·lació fotovoltaica aillada-asistida 9kw

instal·lació fotovoltaica aillada-asistida 9kw

instal·lació fotovoltaica de 6 kw

instal·lació fotovoltaica de 6 kw

Instalació solar Térmica Edifici plurifamiliar (2008).

Instalació solar Térmica Edifici plurifamiliar (2008).

Camp de futbol Sant Boi. (2004)

Camp de futbol Sant Boi. (2004)

Instalació solar térmica 178 vivendes ACS. (2000)

Instalació solar térmica 178 vivendes ACS. (2000)

Instalació solar térmica (2000)

Instalació solar térmica (2000)

Instalació solar térmica (tubos de vuit) (2007)

Instalació solar térmica (tubos de vuit) (2007)

Instalació Solar Térmica (2006)

Instalació Solar Térmica (2006)

instal·lació d’aigua calenta i calefació mitjançant la termodinamica

instal·lació d’aigua calenta i calefació mitjançant la termodinamica

Instal·lació Solar Tèrmica. (2007)

Instal·lació Solar Tèrmica. (2007)

Instal·lació Solar Fotovoltaica  7’5kW per a la venda d’energia

Instal·lació Solar Fotovoltaica 7’5kW per a la venda d’energia

Instal·lació Solar Fotovoltaica (2008)

Instal·lació Solar Fotovoltaica (2008)

Instal·lació fotovoltaica per a la venda d’energia. (2008)

Instal·lació fotovoltaica per a la venda d’energia. (2008)

Instal·lació Solar Fotovoltaica-5kW

Instal·lació Solar Fotovoltaica-5kW

Instal·lació Solar Tèrmica (2005)

Instal·lació Solar Tèrmica (2005)